Det finns utmaningar i att få säljorganisationen att möta förändringar och nå nya mål.

Vi arbetar med bolag som förstår att de måste agera, vill utvecklas och öka intäkter genom strukturellt affärsmannaskap. Vår metod för säljträning och utveckling är bevisat framgångsrik.

Vår metod är byggd för att leverera resultat.

I ett startskede analyserar vi vad just er organisation behöver för att nå uppsatta mål och skräddarsyr en handlingsplan. Genom kontinuerlig uppföljning styr vi sedan alla processer mot mål som kan mätas.

Vi skapar strukturer som ger förutsättningar för att planera, styra, lära och träna säljorganisationer. Strukturer som också gör nytta i framtagning av säkra prognoser för optimering av övrig organisation som t ex lager, logistik och inköp.

Utbildningen

Vi har kartlagt hur de bästa säljorganisationerna arbetar. Från intervjuer med VD och de bästa säljarna inom en mängd områden har vi tagit reda på vad som gjort dem framgångsrika. Tillsammans med vår egna mångåriga erfarenhet av försäljning och affärsmannaskap kombinerat med inspiration från de bästa internationella företagsledarna. Läs mer om utbildningens innehåll här.

Forskningsstöd

Det finns starkt forskningsstöd för att bestående kunskap kräver utspridd repetition. Det tar 66 dagar att få ett nytt beteende på plats. Vårt upplägg bygger därför på att de som tar del av vår utbildning tränas över tid. Kunskap förmedlas i delar med test och repetition både genom fysiska möten och i vårt virtuella verktyg. Vår metod för säljträning är baserat på en av de största studierna som finns om inlärning för att säkerställa effektiv inlärning.

Garanti

För vår 12-månadersutbildning finns en särskild garanti där man kan få förlängd träning om inte gemensamt uppsatta mål nåtts.