Gudabenådad förmåga, medfödd briljans, förhandlingsträning och välövad behovsanalysteknik i all ära – men, om ni inte är hos era kunder så kan era konkurrenter vara där. Eller vänd på det: om du är hos din kund så kan inte dina konkurrenter vara där.

Ett personligt möte, ögon mot ögon, mellan säljare och kund är grundläggande för kvalitet i ett företags försäljning och den dyraste resursen i företagens marknadsföring. I det personliga mötet skapas förutsättningar för att påverka köpbeslut och att marknadsföra företaget. Det har gjorts undersökningar bland Sveriges säljorganisationer där de uppger att de genomför i snitt fyra kundmöten per vecka.

Stickprov visar att det oftast sedan blir två genomförda. Säljorganisationen saknar ofta stöd från resten av organisationen i form av aktivitetsskapande. Säljmaterialet behöver ofta förnyas och förbättras. Säljarna känner sig otrygga i vad de ska göra hos kund.

Framgång handlar om
att göra rätt, ständigt!

Ett bra självförtroende smittar och inspirerar och tyvärr är det likadant med brist på självförtroende och det är tydligt för kunden om du tror på din produkt eller ej. Men, en kompetent säljare, som vet sitt värde och tror på sin förmåga, vill vara ute hos sina kunder och kundämnen. Det är i kundmötet affärer skapas och utvecklas. Framgång är inte enkelt och kommer inte av sig själv. Framgång är inte heller en tillfällighet, att göra rätt någon gång av en händelse.

Framgång handlar om att göra rätt ständigt, att göra framgången till en vana. En genomtänkt struktur för hur försäljningsarbetet ska genomföras är en god grund för att möjliggöra rätt aktiviteter och återkommande framgång. I normal fallet finns ingen motsättning mellan kvantitet och kvalitet, trots att många hävdar motsatsen.

Ekvationen väl förberedda besök multiplicerat med antalet genomförda besök multiplicerat med kompetens i säljprocessen ökar möjligheterna till framgång dramatiskt. Retoriskt motbevis säger sig självt; dålig förberedelse multiplicerat med få genomförda besök multiplicerat med otränade säljare minskar möjligheterna till framgång dramatiskt. Om Sellmaster kan hjälpa dig skapa förutsättningar för att din organisation kan göra sitt bästa i varje enskild situation så kommer du att bli förvånad över vad ni kan åstadkomma.

Ett möte med oss kan vara lösningen på era utmaningar!

Investera 1h med oss! Vi bjuder på en förstudie där vi analyserar din säljkårs styrkor och svagheter. Du får också förslag på konkreta aktiviteter för ökade intäkterna redan i år! Värde 35 – 55 TKR! Beslut om en ev fortsättning är helt och hållet ert!