Innehållet i vår utbildning lyfter deltagarna på en mängd områden inom avancerad försäljning.

Bland annat tränar vi:

√ Förmåga att bygga detaljerade budgetplaner

√ Presentation av värde/erbjudande (värde/ROI)

√ Förhandlingsteknik

√ Presales

√ Förståelse för beteendestilar och relationer under hela säljprocessen

√ Tidseffektivitet

Genomförande


Utbildningen är gjord för att kunna genomföras parallellt med arbetet. Vi startar upp med intervjuer av samtliga deltagare och fortsätter med:

√ Säljarprofilkartläggning

√ Sammanställning, prioritering

√ Målanalys

√ Presentation och införsäljning till samtliga deltagare

√ Uppstartsmöte och plan för kommande tolv månader

√ Sex tillfällen med uppföljning och utbildning

√ Veckovis uppföljning av genomförd utbildning via My Academy