Grunden för en relation mellan två företag, leverantör och kund är förtroende. I dagens affärsliv är förtroendet viktigare än någonsin, särskilt när det gäller relationer mellan kunder, kunder, anställda och alla intressenter i din verksamhet. Relationen mellan två företag bygger på relationen mellan nyckelpersoner hos respektive organisation, i vårt fall säljare och inköpare. Förtroende är sammansatt av ett flertal faktorer, där en hög varumärkeskännedom hos leverantörens tillsammans med den uppfattade kunskapen om leverantören underlättar den inledande relationen.

Förtroende är en affärsstrategiskt kritisk alla typer av relationer eftersom ett förhållande utan förtroende inte är ett förhållande alls. Arbetsrelationer som bygger på förtroende är en viktig konkurrensfördel eftersom förtroendet är värdefullt. Studier visar att förtroende ofta är väsentligt relaterat till försäljning, vinst och omsättning.

Utifrån respektive individ är förtroende en upplevd känsla av säkerhet som baseras på uppfattningen av att någon är kunnig, pålitlig, ärlig och effektiv. När det gäller mänskliga relationer utvecklas förtroendet när människor interagerar och uppskattar kvaliteten på vad de får i leverans och hur leveransen presenteras.

I försäljning skapar du förtroende för dig och ditt företag i kontakten, i leveransen och i hur du följer upp leveransen. I denna roll är du unik i kompetens och oerhört viktig för ditt företags framgång och överlevnad.