På vilka sätt kan jag nå de potentiella kunder jag vill bearbeta?
Forna tiders knallar i Sjuhäradsbygden reste från gård till gård i hela västra Götaland. En tidigare kollega som inte fick tag på en VD på en större kedja specialiserad på sommar- och vinteruteliv åkte före gryningen och väntade utanför tills ägaren kom till kontoret och fick till slut sitt möte. Idag måste du vara mer tidseffektiv.
Det finns inga otillåtna sätt, använd de sociala medier som du är mest van med och gör en avvägning om besök eller telefonmöte ger bäst utfall.
Skapa förutsättningar för igenkänning inför planerad kontakt. Använd de kontakter du har och be dem rekommendera dig.
Det skapar en förväntan och förhoppningsvis en öppen attityd och inställning vid första mötet. Planera din process och gör en personlig kommunikationskampanj på mikronivå inför första kontakten.
Skicka intressanta spaningar, ta kontakt på Linkedin och kartlägg om ni har gemensamma kontakter. Var inte orolig över att vara ihärdig. Till slut så kommer du fram.