Referenser

Sellmaster har medverkat till framgång i ett flertal namnkunniga bolag. Här presenterar vi några av de uppdrag vi utfört.

Telia

Utmaning: Utbildning av 2500 medarbetare

Hur utbildar man så många personer snabbt, effektivt och framför allt så att kunskapen stannar kvar hos mottagaren? Vi genomförde uppdraget med hjälp av vår lösning ”Mobile Academy”.

Läs mer här: Kundcase – Telia Company

”Vi har gått från 1–5 procents genomförandegrad på våra utbildningar till omkring 90 procent. Det är helt exceptionellt.”,
Dennis Karlsson, Projektledare Learning & Development Telia Company AB

Bonnier

Utmaning: Genomlysning av säljorganisation

Tillsammans med kund tog vi fram en struktur, skapade ordning och fungerande processer som tidigare saknats.

Läs hela rapporten här: Kundcase – Bonnier

“Efter att ha tagit fram en fungerande säljprocess överträffade vi vårt säljmål med 40 procent förra året.”,
Johan Petersen, försäljningschef på Bonnier Business Media

UC

Utmaning: Med en ständigt växande portfölj ställdes nya krav på effektivitet.

Sellmaster tränade och vässade UC:s säljare i sälj- och förhandlingsteknik samt tog fram nya arbetsmetoder.

Läs mer här: Kundcase UC

“Vi har fått en spårbarhet i vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i säljarbetet. Det gör att vi nu vet exakt vad vi ska göra mer av för att kunna öka försäljningen.”,
Niklas Malmsten, Sales Manager på UC

Meritmind

Utmaning: Få till en effektiv och homogen säljprocess.

Sellmaster tog fram en ny säljprocess, ny budgetprocess och kontinuerlig träning.

Läs mer här: Referenscase Meritmind

”Med nya ögon och ett erfaret bollblank i Johan Fridsell från Sellmaster har vi nu grundligt dokumenterat och strukturerat upp säljarbetet inom Meritmmind ytterligare. Förväntningen är att Stockholmskontoret ska bli mer effektivt men framför allt att vi kan ta det här arbetet vidare ut till våra regionkontor, så att de vi alla kan arbeta i en enhetligt säljprocess” ,
Patrik Kvarnlind Försäljningschef, Meritmind