Vid undersökningar om vad säljchefer pratar med sin personal om så framkommer det att de oftast ställer frågor om hur det var i helgen, inte om hur det går med försäljningen, hur kunder tänker eller hur marknaden utvecklas.

De flesta människor är trygga i medgång, och om allt faller på plats är det roligt att få veta och bekräftelse på att allt är guld och gröna skogar. Vid sämre tider, vid stora utmaningar och komplexa situationer är det obekvämt att fråga och följa upp. Det är naturligt att undvika problem och flertalet människor, också försäljningschefer, är obekväma med konflikter, varför flertalet därför gärna undviker uppföljning för att slippa konflikt.

Om det går att vända denna mentala inställning till konstruktiv, gemensam försäljningsanalys, så har de flesta (=alla) företag oerhört mycket att vinna.
Målsättningen är att skapa en konstruktiv och lösningsfokuserad diskussion som dessutom är återkommande. Hur återkommande dialogen ska vara är beroende av hur försäljningsprocessen och affärscykeln ser ut, men i normalfallet så är veckobasis att föredra.
Vår process Run Rate går ut på att periodisera och fördela intäktsmålen och göra dem begripliga, genomförbara och tydliga. Lyckas vi med detta så är det enkelt att hantera, målsätta och följa upp.