I Hubspots State of Inbound 2018, med drygt 6 200 respondenter från 99 länder har företagsledare prioriterat vad som är viktigast för dem i närtid:

Allra viktigast är att lyckas med fler affärer där 75% anser att fler affärsavslut är viktigast. Nära hälften, 48%, behöver effektivisera sina säljprocesser, 32% vill förkorta processerna och 28% vill utveckla Social Selling.

Då försäljningsavdelningar anser att det på en treårsperiod har blivit svårare att få svar från prospekts (40%) och också allt svårare att engagera fler beslutsfattare hos kundföretag under köp/sälj-processen (31%) så är Social Selling en bra idé.
82% av alla köpare tog reda på mer än fem innehålls-/informationsdelar om den leverantör de till slut köpte och 75% använda olika sociala media för att söka informationen.
Eftersom i snitt 6,8 beslutsfattare var involverade i inköpsprocessen måste den säljande parten hitta verktyg och metoder att nå så många som möjligt hos sina potentiella köpare.
Social Selling är en process att utveckla relationer som ett led och en del av försäljningen. Den vanligaste försäljningstaktiken är att dela relevant innehåll med syftet arr interagera direkt och indirekt med potentiella köpare och kunder.
Social Selling används främst inom B2B-försäljning. Sociala medier är en del av människors vardag och är idag lika använd som email och sms.
Därför är det rimligt att använda sociala medier i minst lika hög grad som andra medier i kommunikation med kunder och potentiella kunder.
För att vara framgångsrik i Social Selling så krävs därför ett engagemang från hela företaget eftersom det måste finnas bra material att distribuera kontinuerligt och över tid, men också för särskilda direkt insatser.