Det finns två positioner som oftast är mer lönsamma och därför mer konkurrensutsatta, därför gäller det för de varumärken som innehar dessa positioner att ständigt utveckla och förstärka sina positioner. Extra viktigt är det att inte äventyra sin position med missriktade och kortsiktiga positionsförändringar.

I diagrammet nedan påvisas olika positioner där de positioner som har störst area har störst potential:

 

 

 

 

 

Förklaring: om ditt pris är för lågt är det lätt att eventuella kundämnen uppfattar att det låga priset beror på låg kvalitet. Motsvarande innebär för högt pris en exklusivitet som gör att endast ett få tal har möjlighet att köpa och därför innebär att positionen blir inte ”köpbar”. Du vill inte heller hamna i mitten där din position innebär att du inte står för någonting och du är väldigt otydlig. Positionen ”smart köp” innebär att du har en förklaring till ditt relativt lägre pris och i premiumpositionen har du lyckats förklara varför ditt relativt högre pris innebär en kvalitetsförbättring. Ett bra exempel på positionen smart köp är IKEA:s där förklaringen till det lägre priset är att du sätter ihop produkten själv.

En tydlig premiumprodukt är bilvarumärket Audi som i decennier förstärkt sin position med ”Vorsprung durch Technik” (=Försprång genom teknik).