Grunden för en relation mellan två företag, leverantör och kund är förtroende. I dagens affärsliv är förtroendet viktigare än någonsin, särskilt när det gäller relationer mellan kunder, kunder, anställda och alla intressenter i din verksamhet. Relationen mellan två företag bygger på relationen mellan nyckelpersoner hos respektive organisation, i vårt fall säljare och inköpare. Förtroende är sammansatt av ett flertal faktorer, där en hög varumärkeskännedom hos leverantörens tillsammans med den uppfattade kunskapen om leverantören underlättar den inledande relationen.

Förtroende är affärsstrategiskt kritisk i alla typer av relationer eftersom ett förhållande utan förtroende inte är ett förhållande alls.  Arbetsrelationer som bygger på förtroende är en viktig konkurrensfördel eftersom förtroendet är värdefullt. Studier visar att förtroende ofta är väsentligt relaterat till försäljning, vinst och omsättning.

Förtroende är resultatet av hundratals handlingar, stora och små. Förtroende skapas inte på en gång, det tar tid och kräver aktiva handlingar. Ibland kan det ta många år att nå fram till en kund. Utan förtroende i en relation försvåras möjligheterna till försäljning avsevärt.

Utifrån individen så är förtroende en upplevd känsla av säkerhet som baseras på tron att någon är kunnig, pålitlig, ärlig och effektiv. När det gäller mänskliga relationer utvecklas förtroendet när människor interagerar och uppskattar kvaliteten på vad de får i leverans och hur leveransen presenteras.

Som säljare skapar du förtroende för dig och ditt företag i kontakten, i leveransen och i hur du följer upp leveransen. I denna roll är du unik i kompetens och oerhört viktig för ditt företags framgång och överlevnad. För en kompetent säljare är detta självklarheter och hen jobbar ständigt med att förbättra alla delar i denna process, tillskillnad för ”icke-säljare” som ofta står handfallna i dessa situationer och som fort kan rasera de relationer som tagit mycket tid, kompetens och skicklighet för att bygga upp.