Om
Sellmaster

"Det fungerade. Vi ökade lönsamheten med 28 miljoner på bara tre år."

Johan Fridsell, VD på Sellmaster

Jag satt som VD och Nordenchef för Kungsholms Express & Spedition AB, Adams AS och Majortrans AS som alla ingick i Sirva, världens största reloclationföretag.

Utmaningen var tydlig: intäktsbudgeten låg på 426 miljoner. Vi behövde öka vår lönsamhet …

Johan Fridsell, VD på Sellmaster

Jag började leta efter ett sätt att lyfta och utveckla min säljorganisation. En metod som var starkt kopplad till just våra problem och som inte var ytterligare en utbildning som resulterade i en "pärm i bokhyllan”. Jag sökte någon på ”min nivå” som jag kunde bolla mina utmaningar med och som kunde ge nya perspektiv, hitta vägar och se till att förändringen satte sig på riktigt så att vi kunde få ett bättre grundläge att utgå ifrån. Men det synsätt jag önskade fanns inte att få tag på.

Metoder som fungerade

Efter en grundlig analys gick jag tillbaka till det sätt vi arbetade på när jag var VD för ett av Good to Great-bolagen i Sverige. Snabbt konstaterade jag att principerna var likadana i båda branscherna. Mina tankar gick till Jim Collins som studerar bolag som presterat bättre än snittet i sin bransch under lång tid, för att se vad som skiljer dem från de bolag som presterat på snittet. Han jämför de högpresterande bolagen med varandra för att hitta gemensamma nämnare som, oberoende av bransch, lägger grunden för bolag att utvecklas bättre än genomsnittet. Genom att applicera samma principer kunde jag flytta över det bästa till mitt nya uppdrag. 

Det fungerade. Vi ökade lönsamhet med 28 miljoner på bara tre år. I förbättringsarbetet utvecklade vi en arbetsmetod baserad på gedigna ROI-kalkyler för det värde vi levererade till kunderna och kontinuerliga avstämnings- och förbättringsmöten.

 

Effekter som gav mersmak 

Metoderna visade sig skapa många ringar på vattnet och jag ville fortsätta utveckla det här sättet att arbeta. Då grundade vi Sellmaster. Idag har vi funnits i 15 år och har fått möjlighet att stötta en stor mängd bolag på resan mot ett nytt arbetssätt som ger bättre resultat. 

Vi har tränat fler än 2600 säljare och längs vägen har vi samlat mer än 2000 års värde av dokumentation, som bygger på databas och kunskap. Vi fortsätter att utvecklas och adderar våra erfarenheter till nytta för våra kunder. 

Hör av dig för att prata om vad vi kan göra för dig och ditt företag! 

Kollegor gör high-five
VI SIKTAR HÖGRE

Resan med oss tar er längre

Sellmaster erbjuder inte en kort utbildning med fint diplom. Vi jobbar med långsiktig träning och tar avstamp tillsammans med företagsledning och VD för att bygga upp en högpresterande och stabil organisation som driver försäljningen tillsammans och jobbar för gemensamma mål. 

Skräddarsytt är en självklarhet. Det finns inte en lösning som passar alla, utan varje företag, bransch och tid har sina förutsättningar och utmaningar. Vi vill inte ändra på sådant som fungerar, utan justera och fylla i där delar saknas. Vad vi gör, och hur vi gör det, beror på vad företaget behöver och vilka planer, mål och strategier som finns.  

Vi är med er hela vägen, från målsättning genom träning och avstämningar och till implementering. Vi lämnar er inte med en färgglad presentation av material att själva förankra och införliva. När vi är klara har ni ett arbetssätt som håller, utveckling som fortgår och resultat som fortsätter öka. 

Vi skapar ett rotsystem ni kan fortsätta växa från och ger er vingar så ni kan flyga högt i framtiden. 

Kollegor med dator för att illustrera att vår träning ger resultat både direkt och på lång sikt.

Nyfiken på vad vi kan göra för dig? Hör av dig!

Vill du fråga någon annan om oss? Berätta om dina utmaningar så försöker vi ordna ett samtal med en tidigare kund med liknande behov, så att du kan ställa de frågor du vill direkt till kunden! 

Några av våra många nöjda kunder