Garanterat bättre resultat

En investering som skapar värde: Träningen hos oss är värd pengarna, minst 5 gånger om.

Vi vet att vår träning ger konkreta resultat på nedersta raden. Och vi gör alltid en ROI-kalkyl så att du vet att det är värt pengarna – minst 5 gånger om. Du får vad vi lovar och det kommer vara värt både pengarna och tiden. 

Ökad effektivitet och pålitliga siffror

För att driva ett företag effektivt behövs pålitliga siffror. Med bra processer, metoder och uppföljning kan säljarna ge rätt siffror till resten av organisationen. Det skapar möjligheter för effektivt företagande: 

  • Lagerhållning och logistik optimeras efter verkliga behov.
  • Prognoser och budgetar med 95 % träffsäkerhet
  • Bemanningsplanering som stämmer med behovet. 
  • VD och ledning får förutsättningar att fatta välgrundade beslut och hitta rätt strategier för företagets framtid. 
 
Med kunskap om kunderna kommer också insikterna om hur vi bäst höjer kundnyttan och ökar försäljningen. 
För att illustrera ökad effektivitet och pålitliga siffror.

STÖD HELA VÄGEN

Från analys till verklighet

Analys och mål

Tillsammans med ledningen tar vi reda på vad träningen ska resultera i, baserat på de övergripande målen och företagets situation.

Skräddarsydd träning

Vi tränar, reflekterar och skruvar tillsammans med säljarna varje vecka. Fyller i det som saknas och justerar där det finns behov.

Full implementation

Vi är med er hela vägen och har regelbundna avstämningar med företagsledningen. Så att ni får ut det mesta av vår leverans.

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING

Prata med oss för att se vad vår träning kan ge er

Vill du fråga någon annan? Berätta om dina utmaningar så försöker vi ordna ett samtal med en tidigare kund med liknande behov, så att du kan ställa de frågor du vill direkt till kunden! 

SELLMASTERS SÄTT

Våra tankar

Träning vs. utbildning

En inspirerande utbildningsdag kan göra underverk som stämnings- och motivationshöjare på kort sikt. Men den kommer inte leda till förändring. Det beror inte på att föreläsaren är dålig eller okunnig, utan på att människor inte förändrar beteenden snabbt och enkelt. Det finns goda anledningar till att såväl skola som idrott innebär mycket upprepning över lång tid. För att faktiskt förändra sättet vi

Läs mer »

Vad är en kund värd?

Det flesta säger att det är mer lönsamt att behålla en befintlig kund än att hitta en ny. Men hur mycket mer lönsamt är det? Vad kostar det att hitta en ny kund, i genomsnitt, för er? Och vad gör ni för att behålla och utveckla era befintliga kunder? Vad kostar det? Finns det andra sätt att behålla kunder på?

Läs mer »

En välgrundad budget

Din budget ska kunna användas som ett verktyg för att hjälpa dig nå dina mål. Du ska kunna stämma av mot den när som kontinuerligt och snabbt få information om du behöver agera på något sätt. Din budget kan därför inte vara baserad på uppskattningar av intäkter och kostnader, utan ska istället tas fram baserat på just målen. Din budget

Läs mer »

Träning med ömsesidig garanti*

Vi vet att vår träning levererar och det vågar vi lova. Du kan känna dig trygg med att vi håller det vi lovar och att din investering kommer vara lönsam. 

Som en extra trygghet gäller vår ömsesidiga garanti* på våra mer omfattande träningspaket. 

Kollegor i samtal för att illustrera att Sellmaster är en investering du garanterat kan räkna hem.
MER ÄN VÅRA EGNA ORD

Träffa våra kunder

Fler av våra många nöjda kunder