Vad är en kund värd?

Det flesta säger att det är mer lönsamt att behålla en befintlig kund än att hitta en ny. Men hur mycket mer lönsamt är det? Vad kostar det att hitta en ny kund, i genomsnitt, för er? Och vad gör ni för att behålla och utveckla era befintliga kunder? Vad kostar det? Finns det andra sätt att behålla kunder på? För att du ska kunna veta hur du ska prioritera dina insatser och resurser, och göra rätt strategiska val, måste du veta du detta. 

Hur länge stannar dina kunder och varför? När tappar du kunden och varför? Vad krävs för att dina kunder ska stanna 10 procent längre tid, och är det värt den insatsen? . 

Kollegor i samtal för att illustrera att Sellmaster är en investering du garanterat kan räkna hem.
Churn på agendan

Kundomsättningen bör vara en del av er löpande agenda. Genom att djupdyka i kundrelationerna kan ni hitta nya möjligheter och få konkreta siffror att fatta strategiska beslut på. Kundrelationen ska vara en del av säljprocessen och säljteamet ska veta vad de ska göra vid vilken tid för att öka sannolikheten att kunden stannar så länge den är lönsam. 

Rätt aktiviteter

Om du vet vad varje kund är värd, och vad det kostar i genomsnitt att skaffa en ny kund, så vet du hur mycket det är värt att försöka få din befintliga kund att stanna länge. Du vet vilken strategi som är bäst för ditt företag och vet var du får bäst utväxling av dina resurser. 

Samla kunskap över tid

Kunder är inte kopior av varandra, så för att få så bra kunskap som möjligt behöver du kontinuerligt samla information. Ju längre tiden går och ju fler kunder du lär dig från,  desto bättre slutsatser kan du dra. Sedan kan du justera för extremvärden och unika situationer. Och kanske kan du kategorisera kunderna i olika grupper som är relevanta för din verksamhet. Ju mer träffsäker du blir, desto bättre och mer effektivt kan du sätta strategier och planera dina aktiviteter för att nå målen. 

Fler artiklar från oss

Kontakta oss
Klossar med tryck som illustration till sidan kontakta oss.

Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag? Hör av dig!