ett team som presterar

Bygg vinnande säljteam med våra metoder och program för innesälj, SME-försäljning och KAM/Enterprise-försäljning.

Den kortaste vägen framåt är att bygga vidare på det bästa från de mest framgångsrika. Vi har vidareutvecklat metoderna från världens bästa bolag och tränat fler än 2600 säljare till ökad prestation i allt från innesälj och SME-försäljning till enterprise complex sales. Vår expertis, beprövade metoder och närvarande tränare tar dina säljare till en ny nivå. 

Träning - mer än utbildning

Kollegor möts

Det finns många som har tips på hur dina säljare ska bli bättre, men ändå är det få som kan leverera verkliga resultat som håller över tid. Ännu färre kan visa dig en kalkyl i förväg som visar vilket värde du kan förvänta dig att få och vilka mål ni kommer nå.  

Vi levererar inte en säljutbildning. Vi jobbar med träning. Självklart även med teoretiska pass, metoder och verktyg – men det som ger framgång är träning under arbetsdagen, utvärdering och reflektion och närvarande tränare hela vägen. Vi har alltid tydliga, konkreta mål och jobbar med processer som förankras i hela företaget. Och lyfter hela företaget. 

ÖVERBLICK, TRYGGHET OCH TRÄFFSÄKERHET

Bra försäljning är mer än "sälj"

Öka er försäljning rejält

Sätt rätt strategi för ert företag att öka er försäljning och gör den till verklighet.

Skapa träffsäkra prognoser

Samla data, hitta insikter och få rätt metoder för att skapa prognoser med 95 % träffsäkerhet.

Få stenkoll på detaljnivå

Få koll på både helheten och detaljerna, för avdelningen och för varje individ.

Träffa rätt kunder för er

Ge dina säljare kunskapen och självförtroendet att kunna boka möten med rätt kund, på rätt nivå.

Bli expert på säljprocessen

Använd säljprocessen för att hitta nya möjligheter och möta era utmaningar.

Bli ett budgetproffs

Lär dig hur du tar fram, förankrar och genomför en budget som håller och är pålitlig.

Kollegor med dator för att illustrera att vår träning ger resultat både direkt och på lång sikt.

Rötter och vingar

Vår träning ger resultat både direkt och på lång sikt. Vi bygger vidare på det ni har och stärker upp där det finns luckor. Längs vägen skapar vi en god cirkel där säljarna utvecklas och utmanas till nya nivåer. Med metoderna vi tränar på fortsätter förbättringarna komma långt efter att träningen är avslutad. 

Vi säger att vi ger er det rotsystem ni behöver för att kunna fortsätta växa, och vingar för att kunna flyga fritt och högt på egen hand. 

Träning med ömsesidig garanti*

Vår träning levererar – det kan vi garantera. Vi har samlat de bästa arbetssätten från de mest framgångsrika företagen och kombinerar det med idrottens framgångskoncept NLP. Till mixen lägger vi våra erfarna tränare som är med dina säljare hela vägen, tar dialogen med ledningen och ser till att det nya implementeras på riktigt. 

Innan vi börjar sätter vi tydliga, mätbara mål tillsammans med VD och företagsledning. Skulle vi inte nå målen ger vi er mer träning utan kostnad.  

Kollegor i samtal för att illustrera att Sellmaster är en investering du garanterat kan räkna hem.
BYGG DITT VINNANDE TEAM

Prata med oss!

MER ÄN VÅRA EGNA ORD

Träffa våra kunder

Fler av våra många nöjda kunder