TRÄNA MED SELLMASTER

RESULTAT SOM BESTÅR

Säljträning som fungerar

Vi jobbar långsiktigt, metodiskt och resultatinriktat. En träning hos oss är inte en kostnad, utan en investering ni kan räkna hem. Vilket träningspaket som passar er beror vilket resultat ni vill uppnå, vilka behov ni har och hur omfattande träningen ska vara. 

Passar inget paket perfekt? Prata med oss så hittar vi rätt lösning för just er! 

TRÄNING EFTER ERA BEHOV

Våra träningspaket

6 månader

För företag som har det mesta på plats men behöver höja säljarnas kompetens inom vissa delar för att öka försäljningen. Sellmaster sätter ihop träning för säljarna baserat på era egna identifierade behov.

Förväntat resultat: 5 % ökad försäljning
PAKET 1
 • Involverar säljare och beställare
 • 3 tränarledda tillfällen på plats/digitalt
 • 10 distansträningar i vår plattform
 • 10 egna uppföljningar veckovis
 • Uppföljning, beställare var 6:e vecka
 • Digital träningsplattform
 • 25 h per deltagare
 • 90 h från Sellmaster

12 månader

För företag som vill förändra arbetssättet och få bättre resultat på sista raden. Vår gedigna föranalys ligger till grund för mål och konkreta KPI:er för respektive nivå som sätts tillsammans med VD/ledning och försäljningschef. Träningen skräddarsys för era behov och mål.

Förväntat resultat: 15 % ökad försäljning. Sellmasters ömsesidiga garanti gäller*
PAKET 2
 • Involverar säljare, säljchef, VD/ledning
 • Sellmasters förstudie
 • ROI-kalkyl
 • Mål och KPI:er
 • 6 tränarledda tillfällen på plats/digitalt
 • 25 distansträningar i vår plattform
 • Veckovis tränarledd uppföljning
 • Uppföljning, beställare var 6:e vecka
 • Uppföljning, VD/ledning var 6:e vecka
 • Digital träningsplattform
 • 50 h per deltagare
 • 225 h från Sellmaster

12 månader

För företag som vill lyfta hela organisationen och få ett starkt förbättrat ekonomiskt resultat som håller. Vår gedigna föranalys ligger till grund för mål och konkreta KPI:er för respektive nivå som sätts tillsammans med VD/ledning och försäljningschef. Träningen skräddarsys för era behov och mål. Specifik träning för chefer ger kunskap om säljträningen samt sätt att utveckla och motivera säljarna. Ni får en egen, väl fungerande säljprocess samt verktyg, mallar, metoder och processer för att kunna fortsätta höja resultatet efter tiden med oss.

Förväntat resultat: 25 % ökad försäljning Sellmasters ömsesidiga garanti gäller*
PAKET 3
 • Involverar säljare, säljchef, VD/Ledning
 • Sellmasters förstudie
 • ROI-kalkyl
 • Mål och KPI:er
 • 5 chefsträningar på plats/digitalt
 • 6 tränarledda tillfällen på plats/digitalt
 • 25 distansträningar i vår plattform
 • Veckovis tränarledd uppföljning
 • Uppföljning, beställare var 6:e vecka
 • Uppföljning, VD/ledning var 6:e vecka
 • Skapar/uppdaterar er säljprocess
 • Digital träningsplattform
 • Er logga och färger i plattformen
 • Full implementation
 • Agendapunkter och underlag
 • Mallar, dokument m.m. efter behov
 • Metodik för fortsatt egen utveckling
 • 50 h per deltagare
 • 5 h per chef
 • 325 h från Sellmaster

Sellmasters ömsesidiga garanti

Sellmasters ömsesidiga garanti innebär att om erforderliga och angivna insatser görs från kunden så erhålls kompletterande utbildning från Sellmaster utan extra kostnad om överenskomna rimliga mål inte uppnås; allt på de närmare villkor som framgår på sidan du når via knappen nedan. 

MER ÄN VÅRA EGNA ORD

Träffa våra kunder

Vill du fråga någon annan om oss?

Är du osäker på om vi är rätt för dig? Hör av dig och berätta om ditt behov så försöker vi ordna ett samtal med en tidigare kund med liknande utmaningar, så att du kan ställa de frågor du vill direkt till kunden. 

Fler av våra många nöjda kunder