En välgrundad budget

Din budget ska kunna användas som ett verktyg för att hjälpa dig nå dina mål. Du ska kunna stämma av mot den när som kontinuerligt och snabbt få information om du behöver agera på något sätt. Din budget kan därför inte vara baserad på uppskattningar av intäkter och kostnader, utan ska istället tas fram baserat på just målen. Din budget är din plan för att nå målen. 

Att skapa träffsäkra budgetar är en konst som förfinas med tid, och mer mer data. Ju mer insikter och historik du har med dig, desto mer rätt hittar du. Och mer rätt underlag bör du kunna ha en träffsäkerhet på 95 %. 

Kvinna i grön blus
Målet måste vara ledstjärnan

De flesta säger att de vill jobba måldrivet och det är tycker vi också att man ska göra. Det många missar är kopplingen mellan övergripande mål och gruppers och individers mål, och sedan i sin tur kopplingen till budgeten. Att verkligen jobba måldrivet måste innebära att ledningsgruppens mål för företaget omvandlas till konkreta mål för respektive avdelning, och sedan för varje individ. Först då kan varje team och individ ta fram aktiviteter de behöver göra för att nå målen. Och förstå då vet du vilka intäkter och kostnader du kan förvänta dig. 

Använd budgeten som ett verktyg i vardagen

Om budgeten baseras på vad du planerar att göra och vad du tror det kommer generera, kan du hela tiden stämma av mot budgeten och se om du och ditt team följer planen. Drar kostnaderna iväg, eller om aktivisterna inte genererar de intäkter du räknat med kan du agera snabbt och hitta nya lösningar. Om intäkterna blir bättre än du räkna med finns utrymme för investeringar som kan bidra ännu mer till resultatet. Du kan överträffa dina mål. Oavsett om det går ”bra”, ”dåligt” eller enligt plan ska budgeten vara ett verktyg som ger dig kontroll och möjligheter. 

Budget - en del av vår träning

För oss handlar försäljning om mer än att sälja mycket. Det handlar om att förbättra resultatet för företaget. Därför har vi en bred syn på hur man förbättrar försäljningen, som inkluderar att se över arbetssätt, mallar, processer lika väl som aktiv träning av säljarna i fält. En välgrundad och förankrad budget är ett nyckelverktyg för att kunna lyckas och därför en självklar del i vår träning! 

Fler artiklar

Träning vs. utbildning

En inspirerande utbildningsdag kan göra underverk som stämnings- och motivationshöjare på kort sikt. Men den kommer inte leda till förändring. Det beror inte på att föreläsaren är dålig eller okunnig, utan på att människor inte förändrar beteenden snabbt och enkelt. Det

Read More »

Vad är en kund värd?

Det flesta säger att det är mer lönsamt att behålla en befintlig kund än att hitta en ny. Men hur mycket mer lönsamt är det? Vad kostar det att hitta en ny kund, i genomsnitt, för er? Och vad gör

Read More »

En välgrundad budget

Din budget ska kunna användas som ett verktyg för att hjälpa dig nå dina mål. Du ska kunna stämma av mot den när som kontinuerligt och snabbt få information om du behöver agera på något sätt. Din budget kan därför

Read More »
Kontakta oss
Klossar med tryck som illustration till sidan kontakta oss.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig öka din försäljning?

Prata med oss!